Trofea ____________________________________
 
 
 
 
   


    Prawidłowo prowadzona gospodarka łowiecka jak i rozważne stosowanie kryteriów selekcji w naszych obwodach znacząco przyczyniły się do występowania "mocnych" rogaczy i jeleni byków. Potwierdza to poniżej zamieszczona tabela.

Trofea
złoty
srebrny
brązowy
Wieńce jeleni byków
 
3
6
Parostki rogaczy
2
4
9
Oręż dzików
 
3
7


Nie wszystkie trofea są medalowe, jednak zawsze otoczone należnym
szacunkiem o dbałości o tradycje łowieckie i etykę.

_________________________________________