O Kole ___________________________________
 
 
 
 
   

Charakterystyka koła

    W chwili rejestracji koła w 1948 koło liczyło 15 członków. Przez okres 55 lat skład liczebny koła zmieniał się i w chwili obecnej koło liczy 31 członków (w tym jeden członek niemacierzysty) oraz 6 kandydatów. Koło ma charakter rodzinny i w zasadzie polują 3-4 pokolenia myśliwych. Uprawnienia selekcjonerskie posiada 93% myśliwych. Członkami są obecnie ludzie z różnych środowisk zawodowych jak lekarze, rolnicy, emeryci, studenci i prowadzący własną działalność gospodarczą. Łączy nas jednak pasja łowiecka. Nie sposób nie wspomnieć kolegów, którzy odeszli z naszego grona do krainy wiecznych łowów.


Marian Bielewicz - członek Naczelnej Rady łowieckiej odznaczony złomem
Zdzisław Zwoliński - członek Woj. Rady w Katowicach i Komisji Rewizyjnej
Jan Sokołowski, Stanisław Marusarz, Ottomar Baborski, Marian Wyrozemski

    Pamięć o nich jest niematerialnym, bezcennym majątkiem koła. Nie sposób nie wspomnieć również o Nestorze naszego Koła, współzałożycielu Koła i jednym z najstarszych, polujących myśliwych, Kol. Edmundzie Broczkowskim - emerytowanym preparatorze Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Żołnierzu Września, działaczu łowieckim na szczeblu powiatu i województwa, który darzony przez wszystkich olbrzymim szacunkiem, odszedł do Krainy Wiecznych Łowów 13.09.2007 roku, przeżywszy 96 lat. Ta bardzo dotkliwa strata dla naszego Koła spotkała nas tuż w przededniu jubileuszu 60-lecia.Działalność Koła w strukturze PZŁ

   Kilkunastu członków pełniło odpowiednie funkcje w strukturach PZŁ:

Marian Bielewicz - członek Naczelnej i Wojewódzkiej Rady Łowieckiej, odznaczony
   złomem, kustosz wydziału przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
Marian Zwoliński - członek komisji egzaminacyjnej PZŁ
Jan Sokołowski - członek Powiatowej Rady Łowieckiej
Edmund Broczkowski - Przewodniczący powiatowej Rady łowieckiej w Lublińcu
Stanisław Kołecki - członek komisji strzeleckiej w Katowicach
Ryszard Kaszuba - członek komisji wyceny trofeów

Michał Gawdzik - członek komisji strzeleckiej w Katowicach

 

Odznaczenia łowieckie

    W uznaniu postaw, zasług i osiągnięć członków naszego koła nadano szereg odznaczeń łowieckich szczebla centralnego i regionalnego, i tak:

•  Złomem: Kol. Marian Bielewicz i Kol. Edmund Broczkowski
•  Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej: Kol. Jan Gawdzik, Kol. Ryszard Kaszuba,
    Kol. Adam Wróblewski, Kol. Marzec Kazimierz
• 12 kolegów posiada Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej
• 19 kolegów posiada Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej,
• 10 kolegów posiada Medal za Zasługi dla Łowiectwa Ziemi Opolskiej
•  6 kolegów posiada medal Zasłużony dla Łowiectwa Ziemi Śląskie

___________________________________________