Kalendarz polowań Koła Łowieckiego „Łoś” Bytom w obwodzie 159
sezon 2013/2014

 

Lp.

Data polowania

Miejsce i godzina zbiórki

Gatunek zwierzyny przeznaczonej do polowania

A-prowadzący polowanie

B-pomocnik

Odpowiedzialny za nagankę i podwodę

Odpowiedzialny za posiłek

Ułożenie pokotu zgodnie z etyką łowiecką

Odwiezienie zwierzyny do punktu skupu

UWAGI

1

20.10.2013

Boisko Rzędowice

9:00

bażant, jeleń, dzik, lis, jenot

A - Jacek Bielewicz

Henryk Krawczyk

Krzysztof Jasiński

Łukasz Wróblewski

Stażyści Koła

Dariusz Szastok

 

2

08.11.2013

Strona B i C

8:00

POLOWANIE

DEWIZOWE

Jacek Bielewicz

Jan Gawdzik

Michał Gawdzik

Zarząd Koła

Zarząd Koła

Zarząd Koła

Zarząd Koła

POLOWANIE

DEWIZOWE

3

09.11.13

Kocury

(Leśniczówka)

8:00

jeleń , dzik, sarna, lis, jenot

A - Jan Gawdzik

B - Michał Gawdzik

Lech Wiśniewski

Waldemar Marek

Tomasz Gawdzik

Joanna Ligęza

Grzegorz Kwiatek

oraz stażyści koła

Waldemar Marek Lech Wiśniewski

Stażyści Koła

Polowanie Hubertusowe Polowanie z ambon i pędzeniami*

4

24.11.2013 Rzędowice łąka przy książce

8:00

jeleń , dzik, lis, jenot

A - Michał Gawdzik

B - Jan Gawdzik

Henryk Krawczyk

 

Roman Bernacki

Mariusz Zalejski

 

Łukasz Wróblewski

Dariusz Szastok

 

Waldemar Marek

Jacek Bara

Polowanie z ambon i pędzeniami

5

01.12.13

Brzezinki

8:00

jeleń , dzik, sarna, lis, jenot

A - Jan Gawdzik

B - Michał Gawdzik

Jerzy Mrugalla, Fryderyk Hatlapa

Waldemar Marek

Grzegorz Kwiatek

Piotr Ligęza

 

Łukasz Wróblewski

Lech Wiśniewski

Stażyści Koła

Tradycyjne pędzenia

6

08.12.13

Rędzina

8:00

jeleń , dzik, sarna, lis, jenot

A - Jacek Bielewicz

B - Michał Gawdzik

Jacek Bielewicz

Krzysztof Jasiński

Fryderyk Hatlapa

Tomasz Janik

Dariusz Szastok

Fryderyk Hatlapa

 

Tradycyjne pędzenia

7

22.12.13

Kocury

(Leśniczówka)

8:00

jeleń , dzik,

sarna, lis, jenot

A - Jan Gawdzik

B - Michał Gawdzik

 

Lech Wiśniewski

Waldemar Marek

Jacek Bara

Tomasz Gawdzik

Stażyści Koła

Tomasz Janik

Stażyści Koła

Polowanie wigilijne

 

8

29.12.13

Rzędowice łąka przy książce

8:00

jeleń , dzik,

sarna, lis, jenot

A - Michał Gawdzik

B - Jan Gawdzik

Grzegorz Kwiatek

 

  Roman Bernacki

  Grzegorz Kwiatek

  Łukasz Wróblewski

Damian Buczek

Stażyści Koła

Henryk Krawczyk

Stażyści Koła

Polowanie z ambon lub tradycyjne pędzenia

9

05.01.2014

Zwóz koło dębu

8:00

jeleń , dzik,

sarna, lis, jenot

A - Henry Krawczyk

Edward Łukoszek

 

Łukasz Wróblewski

Jan Bierut

Stażyści Koła

Franciszek Wylenzek Stażyści Koła

 

10

12.01.2014

Rędzina 

8:00 

 

jeleń, dzik, sarna

lis ,jenot

A - Jacek Bielewicz

B - Henryk Krawczyk

Grzegorz Kwiatek

Marcin Deptuła

 

Marek Stejskal

 

Aleksander Steinhoff

Jacek Bara

Krzysztof Jasiński

Stażyści Koła

 

Lp.

Data polowania

Miejsce i godzina zbiórki

Gatunek zwierzyny przeznaczonej do polowania

A-prowadzący polowanie

B-pomocnik

Odpowiedzialny za nagankę i podwodę

Odpowiedzialny za posiłek

Ułożenie pokotu zgodnie z etyką łowiecką

Odwiezienie zwierzyny do punktu skupu

UWAGI

11

19.01.2014

Boisko Rzędowice 9:00

bażant, lis, jenot

A –Tomasz Gawdzik

Łukasz Wróblewski

Łukasz Wróblewski

Łukasz Wróblewski

Łukasz Wróblewski

 

12

16.02.14

Boisko Rzędowice 9:00

bażant, lis, jenot

A - Henryk Krawczyk

Grzegorz Kwiatek

Tomasz Janik

 

 

 

 

 

 


powrót