Kalendarz polowań Koła Łowieckiego „Łoś” Bytom w obwodzie 111
sezon 2013/2014

                                                                                                                                                                            

Lp.

Data polowania

Miejsce i godzina zbiórki

Gatunek zwierzyny przeznaczonej do polowania

a-prowadzący polowanie

b-pomocnik

Odpowiedzialny za nagankę i podwodę

Odpowiedzialny za posiłek

Ułożenie pokotu zgodnie z etyką łowiecką

Odwiezienie zwierzyny do punktu skupu

UWAGI

1

27.10.2013

U Kolegi

B. Czechowskiego

9:00

Dzik, sarna, lis, jenot, bażant, kaczka, gęś

A – B. Czechowski

B- Stanisław Tomasiak

Damian Buczek

Damian Buczek

Jerzy Skupień

Damian Buczek

z naganką

2

11.11.2013

U Kolegi

B. Czechowskiego

9:00

Dzik, lis, jenot, bażant, kaczka, gęś

Franciszek Wylenzek

brak

brak

Jerzy Skupień

brak

bez naganki

3

15.12.2013

U Kolegi

B. Czechowskiego

9:00

Dzik, lis, jenot, bażant, kaczka, gęś

Stanisław Tomasiak

brak

brak

Jerzy Skupień

brak

bez naganki

4

18.01.2014

U Kolegi

B. Czechowskiego

9:00

Bażant, lis

Bronisław Czechowski

brak

brak

Jerzy Skupień

brak

bez naganki

5

09.02.2014

U Kolegi

B. Czechowskiego

9:00

Bażant, lis

Franciszek Wylenzek

brak

 

brak

 

Jerzy Skupień

brak

bez naganki

6

24.02.2014

U Kolegi

B. Czechowskiego

9:00

Bażant, lis

Franciszek Wylenzek

brak

 

brak

 

Jerzy Skupień

 

brak

bez naganki

 


powrót