Historia ___________________________________
 
 
 
 
   


    4 stycznia 1948 roku w Bytomiu przy ul. S±dowej 4, w siedzibie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Węglowego odbyło się założycielskie zebranie Koła Łowieckiego "ŁO¦". Członkami założycielami Koła byli Koledzy:

        ¶p. Bielewicz Marian, kustosz działu przyrody w Muzeum ¦l±skim,
        ¶p. Dymecki Stanisław, inżynier górniczy,
        ¶p. Gumuła Czesław, inżynier górniczy,
        ¶p. Kozłowski Jerzy, inżynier górniczy,
        ¶p. Lajter Henryk, inżynier budownictwa,
        ¶p. Marszałek Jan, lekarz,
        ¶p. Pawlisz Mieczysław, inżynier budownictwa,
        ¶p. PrzeĽdziecki Tadeusz lekarz,
        ¶p. Sokołowski Jan, inżynier mechanik,
        ¶p. Towpik Antoni, inżynier górniczy,
        ¶p. Tybulczuk Franciszek, mierniczy górniczy,
        ¶p. Zygmunt Saturmin, przysięgły mierniczy górniczy,
        ¶p. Senior Kolega Broczkowski Edmund


    Pierwszym Prezesem Koła został ¶p. Kolega PrzeĽdziecki Tadeusz natomiast Łowczym ¶p. Kolega Bielewicz Marian, skarbnikiem był ¶p. Lajter Henryk, a sekretarzem ¶p. Pawlisz Mieczysław.
    My¶liwi rozpoczęli zagospodarowywanie wydzierżawionych obwodów: w Nadle¶nictwie Kamień ¦l±ski, w gminie Gogolin i w gminie Maciejowie powiat Grodków. W pierwszym sezonie polowań ( 8 polowań zbiorowych) Koła pozyskano 154 zaj±ce, 11 bażantów, 1 lisa, 1 kozła i 23 kuropatwy. Natomiast stan zwierzyny był następuj±cy: jeleni-byków 3, łań 5, rogaczy 11, kóz 26, dzików 9, zajęcy 240 i lisów 32. Uprawiano poletka o powierzchni 0,52ha i zwalczano kłusownictwo, co w następnych latach znacz±co poprawiło ilo¶ciowy i jako¶ciowy stan zwierzyny jak i warunki jej bytowania. Członkowie Koła uczestniczyli w zawodach strzelectwa my¶liwskiego i w 1954 roku zajęli 2 miejsce w województwie. Po reformie administracyjnej Koło uzyskało prawo gospodarowania w dwóch obwodach: le¶nym, numer 159 w gminie Dobrodzień oraz polnym, numer 111 w Nysie. Obwodami tymi Koło gospodaruje do chwili obecnej.


Spotkanie po pierwszym polowaniu w naszym Kole sezon 1948/49


_________________________________________