Gospodarka łowiecka ________________________
 
 
 
 
   
   Koło łowieckie Łoś w Bytomiu gospodaruje obecnie na dwóch obwodach łowieckich:
      • leśny (nr 159) 5011 ha (w tym 49% las)
      • polny (nr 111) 4110 ha
   W przeszłości dzierżawiliśmy obwody w Kamieniu Śląskim, Otmuchowie. Jednak podziały administracyjne spowodowały podziały i utratę w/w obwodów.
W zamian przyjęliśmy mniej atrakcyjne łowiecko obwody. Wytrwałość w działaniu i praca członków naszego Koła na przestrzeni wielu lat, spowodowały iż osiągnęliśmy dobre rezultaty w gospodarce łowiecko-hodowlanej.

   Nasze łowiska zawsze dostarczały bogatych, różnorodnych przeżyć łowieckich.
Obecnie w dwóch obwodach posiadamy 52 paśniki, 1 magazyn (wybudowany we własnym zakresie), 180 lizawek, 48 podsypów i jeden magazyn dzierżawiony w obwodzie nr 111. Jest także 155 ambon krytych i siodełek, zlokalizowanych przeważnie na obrzeżach pól i upraw leśnych. W obwodach posiadamy 4,4 ha pól uprawnych, z których pozyskujemy karmę na dokarmianie zimowe. Roczne nakłady finansowe na zagospodarowanie łowisk (średnio) z ostatnich pięciu lat wyniosły ponad 40,000 zł rocznie. Myśliwi przepracowują corocznie ponad 2300 godzin przy dokarmianiu, ochronie łowisk, budowie i konserwacji urządzeń łowieckich. Ogólne pozyskanie zwierzyny rocznie grubej - średnio z pięciu lat wynosi:

obwód 159
obwód 111
jelenie 49 szt
dziki 20 szt.
dziki 67 szt.
sarny 45 szt.
sarny 35 szt.
 

Pozyskujemy również bażanty, kaczki, gęsi, słonki a także lisy i jenoty.
Koło zatrudnia 3 strażników łowieckich, aby skuteczniej i pełniej dbać o nasze łowiska.
Bez względu na porę roku, wszystkie prace gospodarcze, budowa paśników, podsypów, urządzeń łowieckich wykonujemy własnymi siłami.


Jedna z wielu tzw. "niedziel gospodarczych" członków Koła


Budowa podsypu w obwodzie nr 159


Budowa woliery w obwodzie nr 111


Żniwa w Kole Łowieckim "Łoś"

_________________________________________