Druki dla myśliwych__________________________
 

   

 

1.
Sprawozdanie z polowania zbiorowego
2.
Załącznik do sprawozdania z polowania zbiorowego- lista naganki
3.
Protokół z czynności gospodarczych
4.
Protokół oględzin tuszy zwierzyny pobranej na użytek własny
5.
Protokół oględzin poroża samca zwierzyny
płowej
6.
Karta ewidencyjna myśliwego
7.
Karta oceny samców zwierzyny płowej
8.
Protokół upadku zwierzyny łownej
9.
Protokół zasiedlenia zwierzyną drobną
10.
Rozliczenie kosztów polowania zbiorowego
11.
Tarcza do przystrzeliwania bronii kulowej
12. Umowa sprzedaży broni
13.
Umowa użyczenia broni
14.
Zaświadczenie o przystrzelaniu broni myśliwskiej
15.
Zaświadczenie o przystrzelaniu broni myśliwskiej - tarcza


___________________________________________